ayrılık

Ah

ah benim saklı yanım, gözlerinin karası alıp götürür…